1 lutego 2024

Finansowanie zakupu samochodu dla firm - najpopularniejsze formy

Finansowanie zakupu samochodu dla firm - najpopularniejsze formy

Udostępnij:

Bez floty samochodowej funkcjonowanie większości współczesnych firm byłoby dziś niemożliwe. Jej stworzenie okazuje się jednak sporym wyzwaniem, zwłaszcza dla firm, które budują ją od podstaw. Istnieje bowiem kilka różnych form finansowania samochodów firmowych. Pierwszą, kluczową decyzją, którą należy podjąć zanim zaczniemy zastanawiać się, jakie pojazdy wybrać, jest wybór właściwego sposobu jej finansowania. Sprawdźmy, jakie popularne opcje warto wziąć pod uwagę i czym charakteryzuje się każda z nich.

Legend

Spis treści

  • Zakup firmowych samochodów na własność za gotówkę lub na kredyt

  • Auto prywatne w działalności gospodarczej

  • Leasing jako najpopularniejszy sposób finansowania floty samochodowej

  • Wynajem długoterminowy. Nowa forma finansowania floty samochodowej

Zakup firmowych samochodów na własność za gotówkę lub na kredyt

Pierwszym sposobem na zbudowanie od podstaw floty samochodowej jest zakup wszystkich wchodzących w jej skład pojazdów za gotówkę. To dziś stosunkowo mało popularna opcja, na którą decyduje się niewielu przedsiębiorców. Wynika to z konieczności zamrożenia na długi czas dużego kapitału oraz wysokiego kosztu początkowego inwestycji, zwłaszcza jeśli firma decyduje się na zakup więcej niż jednego pojazdu. Rozważając wybór tej formy finansowania floty samochodowej, należy mieć na uwadze także istotne obniżenie wartości pojazdów z czasem, co wiąże się z brakiem możliwości odzyskania pełnej, zainwestowanej w ich zakup kwoty w przypadku ich ewentualnej sprzedaży. 

Alternatywnym rozwiązaniem jest finansowanie floty samochodowej kredytem. W tym przypadku koszt początkowy jest znacznie niższy, ale nie każda firma otrzyma kredyt – jego przyznanie jest bowiem uzależnione od posiadania zdolności kredytowej na odpowiednim poziomie oraz obwarowane dodatkowymi warunkami. Warto także mieć świadomość, że kredytowanie floty samochodowej obniża samą zdolność kredytową przedsiębiorstwa na cały okres spłaty zobowiązania, co może utrudniać, a niekiedy wręcz uniemożliwiać ubieganie się o kolejne dofinansowania w przyszłości np. na poczet inwestycji.

Auto prywatne w działalności gospodarczej

Jak widać, zarówno z zakupem firmowych pojazdów za gotówkę, jak i ich finansowaniem za pomocą kredytu wiąże się szereg niedogodności. Nic więc dziwnego, że firmy planujące stworzenie od podstaw swojej floty samochodowej poszukują innych, korzystniejszych rozwiązań. Jednym z nich może okazać się wykorzystanie do pracy prywatnego pojazdu. To opcja, która ma szansę dobrze sprawdzić się zwłaszcza w przypadku małych firm, których flota samochodowa ma składać się z jednego lub kilku pojazdów. 

W działalności gospodarczej może zostać wykorzystany prywatny samochód, nawet jeśli nie stanowi on składnika majątku firmy. Co więcej, auto nie musi stanowić własności właściciela firmy – równie dobrze może bowiem należeć do jego małżonka, a nawet pracowników. 

Od 2019 r. nie ma konieczności prowadzenia szczegółowej ewidencji przebiegu prywatnego samochodu wykorzystywanego w firmie, co jednak nakłada pewne ograniczenia w rozliczaniu firmowych kosztów. W takiej sytuacji firma może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów tylko 20% plus nierozliczony VAT poniesionych wydatków. Wszystkie koszt mogą natomiast zostać rozliczone tylko w sytuacji, kiedy pojazd jest wykorzystywany wyłącznie do celów firmowych. 

Leasing jako najpopularniejszy sposób finansowania floty samochodowej

Leasing to najpopularniejsza i najbardziej znana forma finansowania floty samochodowej. Od lat korzysta z niego wiele firm, doceniając związane z wyborem tego rozwiązania korzyści. W przypadku leasingu firma może wydzierżawić na określony czas wybrane przez siebie pojazdy. Za korzystanie z nich płaci miesięczną ratę, której wysokość jest ustalana w zależności od czasu trwania umowy, pakietu usług dostępnych w ramach finansowania, a także wysokości opłaty wstępnej i wartości wykupu pojazdu. Po zapłaceniu ostatniej raty, firma odkupuje samochodu za ustaloną w umowie kwotę. Istnieje także możliwość zawarcia nowej umowy i wzięcia w leasing kolejnych pojazdów.

W ramach tej formy finansowania firma może zdecydować się na leasing finansowy lub operacyjny. Ten pierwszy pozostawia koszty amortyzacji pojazdu po stronie leasingobiorcy, a po zakończonej umowie auto staje się jego własnością. Koszty związane z użytkowaniem pojazdu także leżą po stronie leasingobiorcy, a VAT jest opłacany z góry, przy pierwszej racie. W przypadku leasingu operacyjnego koszty związane z amortyzacją pojazdy zostają natomiast po stronie firmy udzielającej leasingu, a pojazd staje się własnością leasingobiorcy po wykupie następującym po zakończeniu umowy. Podatek VAT jest doliczany do każdej, opłacanej co miesiąc raty.

Wynajem długoterminowy. Nowa forma finansowania floty samochodowej

Pomimo swoich niewątpliwych zalet, leasing nie jest dziś już tak opłacalnym podatkowo rozwiązaniem, jakim był jeszcze kilka lat temu. Nic więc dziwnego, że coraz więcej korzystających z niego do tej pory firm poszukuje lepszej dla siebie i swojej działalności opcji. Ma szansę okazać się nią nowa forma finansowania floty samochodowej – wynajem długoterminowy, znany także pod nazwą auto w abonamencie. Usługa ta jest dostępna w ŁatweAuto, które posiada ponad 15-letnie doświadczenie w branży flotowej.

Wynajem długoterminowy to doskonała alternatywa dla leasingu oraz nowoczesna forma finansowania floty samochodowej skrojona na miarę potrzeb i oczekiwań współczesnych przedsiębiorstw. W jej ramach firma może wynająć idealne dostosowane do swoich potrzeb pojazdy na czas dłuższy niż 1 rok. Jedynym kosztem, jaki ponosi w trakcie ich użytkowania, jest ustalona z góry i niezmienna w trakcie obowiązywania zobowiązania opłata, nazywana abonamentem. 

Miesięczny abonament zawiera nie tylko sam koszt korzystania z użyczonego przez ŁatweAuto pojazdu, lecz także szereg innych, istotnych wydatków, które w przypadku omówionych powyżej form finansowania floty samochodowej ponosi przedsiębiorstwo. Są to m. in. ubezpieczenie pojazdu, koszty przeglądów technicznych, napraw i zakupu części zamiennych, wymiany opon, a także assistance i auto zastępcze. Jakby tego było mało, w pakiecie z pojazdami firma otrzymuje także profesjonalne wsparcie w zakresie zarzadzania flotą, realizowane przez doświadczonych doradców ŁatweAuto.

Umowy w ramach wynajmu długoterminowego są najczęściej zawierane na okres 2-3 lat. Po ich wygaśnięciu klienci nie mają obowiązku wykupu pojazdów na własność – mogą zwrócić je do wypożyczalni i zdecydować, w oparciu o jaką formę finansowania floty samochodowej chcą budować nową flotę. Może być to wynajem długoterminowy – firma od razu po wygaśnięciu pierwszej umowy może bowiem zawrzeć kolejną, dobierając w jej ramach nowe, lepiej dostosowane do bieżących potrzeb pojazdy, które w kolejnych latach będą pracowały w jej interesie.

Tagi