31 lipca 2023

Leasing operacyjny a leasing finansowy - sprawdź podstawowe różnice

Leasing operacyjny a leasing finansowy - sprawdź podstawowe różnice

Udostępnij:

Słowo leasing pochodzi od angielskiego czasownika to lease co znaczy nająć, dzierżawić. Leasing jest to więc forma inwestycji umożliwiająca inwestorowi dostęp do dóbr bez konieczności dokonywania zakupu. Przedmiot otrzymujemy w zamian za opłacanie rat leasingowych. 

Legend

Spis treści

 • Czym jest leasing?

 • Czym jest leasing operacyjny?

 • Jakie są zalety leasingu operacyjnego?

 • Jak jest w przypadku leasingu finansowego?

 • Dla kogo leasing finansowy?

 • Leasing operacyjny a finansowy

 • Jakie są natomiast cechy wspólne obu form finansowania?

 • Jak skorzystać z oferty leasingowej?

Czym jest leasing?

Słowo leasing pochodzi od angielskiego czasownika to lease co znaczy nająć, dzierżawić. Leasing jest to więc forma inwestycji umożliwiająca inwestorowi dostęp do dóbr bez konieczności dokonywania zakupu. Przedmiot otrzymujemy w zamian za opłacanie rat leasingowych. 

Osoba, która może wziąć przedmiot w leasing, nazywana jest leasingobiorcą (w kodeksie cywilnym leasingobiorca nazywany jest korzystającym). Może to być osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, a posiadająca zdolność prawną. 

Leasingodawca natomiast jest podmiotem (zazwyczaj jest to firma leasingowa), który udostępnia innej firmie lub osobie fizycznej (leasingobiorcy) określony przedmiot (np. samochód, sprzęt AGD itp.) na określony czas w zamian za regularne płatności (raty leasingowe).

W leasingu spotykamy się też z pojęciem czynszów. Ten znany nam z nieruchomości termin, w kontekście leasingu oznacza po prostu raty leasingowe, które, podobnie jak raty kredytu, płacimy co miesiąc za przedmiot, który wzięliśmy w leasing. 

Co możemy wziąć w leasing? 

Najczęściej oczywiście samochody - osobowe, ciężarowe i dostawcze. Popularne jest też finansowanie poprzez leasing maszyn i linii produkcyjnych, pojazdów budowlanych, sprzętu komputerowego i biurowego, czy lokali. 

Czym jest leasing operacyjny?

Leasing operacyjny inaczej nazywany jest usługowym. Polega na tym, że przedmiot leasingu trafia do użytkowania leasingobiorcy w zamian za opłacenie comiesięcznych rat. Przedmiot leasingu, w naszym przypadku jest to samochód, pozostaje we własności leasingodawcy, ale leasingobiorca może go wykupić na własność po zakończeniu umowy. 

Leasing operacyjny jest dobrą opcją dla przedsiębiorców, którzy dopiero startują ze swoim biznesem i nie mają jeszcze zgromadzonych środków na finansowanie firmy, chcą zminimalizować wszystkie początkowe wydatki.  

Jakie są zalety leasingu operacyjnego?

 • auto jest przez cały okres użytkowania własnością firmy leasingującej, dzięki czemu nie ponosisz kosztów napraw, serwisowych i eksploatacyjnych,
 • oszczędność związana z nabyciem auta - leasing operacyjny jest znacznie tańszy niż kredyt,
 • nie musisz jednorazowo wykładać dużych środków finansowych na zakup samochodu, 
 • niskim kosztem możesz użytkować fabrycznie nowe auto, 
 • niemal wszystkie koszty z nim związane możesz traktować jako koszty uzyskania przychodu.

W ramach leasingu operacyjnego możemy też wyróżnić warianty z wysokim lub niskim wykupem. W przypadku wykupu niskiego raty rozłożone są tak, by auto można było wykupić jeszcze w czasie trwania umowy leasingowej. Wykup wysoki wiąże się z niższymi ratami, ale ostateczna cena wykupu jest znacznie wyższa. 

O czym należy pamiętać w przypadku leasingu operacyjnego? Do każdej raty jest doliczany podatek VAT, ponieważ ta forma leasingu traktowana jest jako usługa - możesz w każdej chwili zrezygnować z niej, wypowiedzieć umowę i oddać przedmiot. 

Warto też wiedzieć, że wszystkie wydatki związane z samochodem (czynsz, opłaty, inne wydatki związane z utrzymaniem pojazdu) możesz wpisać w koszty uzyskania przychodu.  

W leasingu operacyjnym właściciel samochodu (czyli firma wynajmująca) może natomiast dokonywać odpisów amortyzacyjnych (możliwość ujęcia w kosztach uzyskania przychodu kwot sukcesywnego zużywania się samochodu).  

Jak jest w przypadku leasingu finansowego?

Leasing finansowy (inaczej kapitałowy lub inwestycyjny) jest formą finansowania, która również polega na przekazaniu przedmiotu leasingu do użytkowania leasingobiorcy w zamian za opłacenie rat leasingowych. Jednak w tym wypadku przedmiot leasingu jest zapisany jako środek trwały należący do leasingobiorcy. Co za tym idzie? 

Rata leasingowa jest podzielona na dwie części – kapitałową i odsetkową. Część kapitałowa jest traktowana jako spłata wartości początkowej samochodu, natomiast część odsetkowa stanowi koszt uzyskania przychodu leasingobiorcy. Podobnie jak w przypadku leasingu operacyjnego, może on dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Po zakończeniu umowy leasingobiorca ma możliwość wykupienia przedmiotu leasingu. 

Leasing finansowy jest traktowany jako dostawa towarów, dlatego podatek VAT w całości musi zostać zapłacony z góry przy zawarciu umowy. 

W leasingu finansowym jest też możliwość korzystnej, ze względu na podatek, jednorazowej amortyzacji. 

Dla kogo leasing finansowy?

Jak do tej pory wygląda na to, że leasing operacyjny jest korzystniejszy dla przedsiębiorców i osób prywatnych. Zastanawiasz się, czy skorzystać z umowy leasingu finansowego? Odpowiedź brzmi tak, jeśli:

 

 • chcesz być od początku właścicielem użytkowanego samochodu, 
 • preferujesz krótszy czas trwania umowy leasingowej (niż 40% okresu amortyzacji),
 • nie masz możliwości zawarcia umowy leasingu operacyjnego z powodu niskiej stawki amortyzacji i zastosowania w tym przypadku bardzo wysokiego wykupu przedmiotu leasingu.

Leasing operacyjny a finansowy

Jakie są więc główne różnice pomiędzy leasingiem operacyjnym a finansowym? 

 

 • Okres trwania umowy. W przypadku leasingu finansowego okres trwania umowy leasingu ustalany jest indywidualnie pomiędzy leasingodawcą a leasingobiorcą i jest to czas określony. Dla leasingu operacyjnego minimum to 40% okresu amortyzacji przedmiotu umowy (np. dla samochodu osobowego będzie to okres dwóch lat).
 • Amortyzacja. W leasingu finansowym amortyzacja to obowiązek leasingobiorcy. W przypadku leasingu operacyjnego to leasingodawca dokonuje odpisów amortyzacyjnych.
 • Wykup przedmiotu umowy. Opcja wykupu jest możliwa zarówno w leasingu operacyjnym, jak i finansowym. W pierwszym przypadku możliwość wykupu zależy od przyjętej stawki amortyzacji oraz okresu wykupu, w drugim natomiast przedmiot umowy staje się własnością leasingobiorcy po zapłaceniu ostatniej raty.
 • Koszty uzyskania przychodu. W przypadku leasingu operacyjnego w koszty wpisać możemy jedynie raty netto oraz opłatę wstępną. W leasingu finansowym koszty stanowi amortyzacja oraz odsetkowa część rat leasingowych.

Jakie są natomiast cechy wspólne obu form finansowania?

 • ubezpieczenie OC możesz zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, 
 • z leasingu mogą skorzystać zarówno właściciele firm, jak i osoby prywatne, konsument nie posiadający firmy nie odczuje jednak takich korzyści podatkowych jak przedsiębiorca,
 • leasing, w przeciwieństwie do kredytu, nie obniża zdolności kredytowej.

Jak skorzystać z oferty leasingowej?

Procedura wzięcia w leasing samochodu osobowego lub ciężarowego jest uproszczona dla przedsiębiorców. Przygotuj swoje dane (NIP, REGON), dowód osobisty i wniosek leasingowy. Jeżeli natomiast jesteś osobą fizyczną, poprosimy CIę o dołączenie do powyższej dokumentacji: 

 

 • PIT-36, 
 • CIT-8, 
 • bilansu i rachunku wyników, 
 • oświadczenia o dochodzie i przychodzie za ostatni miesiąc, 
 • zaświadczenia o braku zaległości podatkowych z Urzędu Skarbowego i ZUS, 
 • oświadczeń majątkowych.  

 

Mamy nadzieję, że powyższy artykuł odpowiedział na Twoje pytania dotyczące leasingu operacyjnego i finansowego. Jeśli jednak będziesz miał wątpliwości, nasz doradca z pewnością je rozwieje. Zapraszamy do kontaktu! 

Tagi